Kontakt

Formand 
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør)
Formand
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup
Tlf.: 97 45 20 46
 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
c/o Kontorhjælpen v/ Gitte Underbjerg
Sekretær
Havnevej 17, 2. 7130 Juelsminde
Tlf.: 51 24 02 11


Denne side er opdateret af Webmaster den 2021-10-28