Bladet

Ferksvandsfiskeribladet

Redaktionen
Henning Nielsen
Rylevej 1 A
4220 Korsør
Tlf. 58 38 72 25
 
Annoncer:
Henvendelse vedr. annoncer til
Pia Lund Hasselgren, Rabøl A/S
Tlf. 98 63 10 61
 
Indleveringsfrister
Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt:
15. februar, 15 april, 15 juni, 15. august, 15. oktober og 15. december.
Indlevering af redaktionelt stof og  annoncer, til næste blad, skal ske senest den 20. i måneden før udgivelse.
 
Tryk
Rabøl A/S
Søndergården 8, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 10 61

Stof til bladet indsendes til redaktionen som e-mail, på diskette eller CD-ROM.
Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer.
Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik.

Priser mm. 2022 (klip fra bladet)

Se bladene - klik herDenne side er opdateret af Webmaster den 2022-01-14