Bladet

Ferksvandsfiskeribladet

 
Redaktionen
Bjarne Bach
 
Annoncer:
Henvendelse vedr. annoncer rettes til
Rabøl A/S
Tlf. 98 63 10 61
Mail :ferskvand@rabol.dk
 
Indleveringsfrister
Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt:
15. februar, 15 april, 15 juni, 15. august, 15. oktober og 15. december.
Indlevering af redaktionelt stof og  annoncer, til næste blad, skal ske senest den 20. i måneden før udgivelse.
 
Tryk
Rabøl A/S
Søndergården 8, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 10 61

Stof til bladet indsendes til redaktionen som e-mail, på diskette eller CD-ROM.
Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer.
Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik.

Priser mm. (klip fra bladet)

Se bladene - klik herDenne side er opdateret af Webmaster den 2023-10-23