Nye høringssvar
Information omkring vores behandling af persondata

Seneste nyt fra formanden

Bestyrelsens beretning

Regeringens Aquakul-turudvalg – anbefaling
Anbefaling
- følge brev Rapport - Referat

 

NYT om Tangeloven


Hørringssvar til Tangeloven

Brev til Miljøministeren om Tangeloven

Brev til folketingets medlemmer om Tangeloven

Pressemeddelelse om Tangeloven

Læserbrev om Tangeloven

 
Ålepas

Ålepas

 
Nye høringssvar


Høringssvar Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Karup og Skive Å

Høringssvar Bekendtgørelse vedr. rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri i ferskvand

Høringssvar vedrørende vandplanlægning m.v.

Nyttige publikationer:

Erhvervsfiskeri - ferskvand:

Lystfiskeri:

Bredejere:

Akvakultur:

2005: Larsen, Villy J. : Danske dambrugere i det store udland

Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

(kan erhverves ved henvendelse til Ferskvandsfiskeriforeningens sekretariat mod betaling af alene forsendelesgebyr)

2005: DFU-rapport nr. 146-05: ”Introduktion af økologi- og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug”. http://www.danskakvakultur.dk/files/rapporter/146-05%20Økologi%20og%20kvalitetsmærkning_alternativ.pdf

2002: Dansk Akvakultur, Højmarklaboratoriet m.fl: Dambrugsørred – kvalitet og sikkerhed i primærproduktionen. Projektrapport.

2002: Landbrugets Rådgivningscenter - Pionertjenesten: Stalddørssalg og dambrugsbutikker - Råd, vink og praktiske erfaringer om udvikling af stalddørssalg og dambrugsbutikker. 1.udgave.

2002: Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri: Dambrugsudvalget (Udvalget vedrørende dambrugserhvervets udviklingsmuligeder) Rapport.  

2002: Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J.: Erfaringer med økologisk opdræt i England.

Ferskvandsfiskeribladet, nr. 11, pp. 248-250.

1999: Olesen, N, Roth, E. (1999): Det danske dambrugserhverv – en sturkturanalyse. IME REPORT 1/99. Institut for Miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, Esbjerg.

1998: Ringkøbing Amt – Teknik & Miljøområdet: Temarapport Dambrug 1998.

1993: Hesel, Viggo: Dansk Ørrederhverv gennem 100 år. Forlaget Skellerup.

Andet: