Udgivelser 2008
Ferksvandsfiskeribladet
Udgivelser 2009
Redaktionen

Henning Nielsen
Halsebyvej 30
4220 Korsør
Tlf. 58 38 72 25
Email : henviol@post.tele.dk

Annoncer

Eller:
Pia Lund Hasselgren, Rabøl A/S
Tlf. 98 63 10 11
Email : ferskvand@rabol.dk

Indleveringsfrister

Indlevering af redaktionelt stof og  annoncer til bladet skal ske senest den 20. i hver måneden før udgivelse.

Tryk

Rabøl A/S
Søndergården 8, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 10 11

Udgivelser 2010
Udgivelser 2011
Udgivelser 2012
Udgivelser 2013
Udgivelser 2014
Udgivelser 2015
Udgivelser 2016
Udgivelser 2017
Udgivelser 2018
Udgivelser 2019
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark c/o Kontorhjælpen v/Gitte Underbjerg ● NP Danmarksvej 79 ● 8732. ● Hovedgård ● Tlf. 51 24 02 11● CVR nummer 25145615