Udgivelser 2008
Ferksvandsfiskeribladet
Udgivelser 2009
Redaktionen

Henning Nielsen
Halsebyvej 30
4220 Korsør
Tlf. 58 38 72 25
Email : henviol@post.tele.dk

Annoncer

Eller:
Pia Lund Hasselgren, Rabøl A/S
Tlf. 98 63 10 11
Email : ferskvand@rabol.dk

Indleveringsfrister

Indlevering af redaktionelt stof og  annoncer til bladet skal ske senest den 20. i hver måneden før udgivelse.

Tryk

Rabøl A/S
Søndergården 8, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 10 11

Udgivelser 2010
Udgivelser 2011
Udgivelser 2012
Udgivelser 2013
Udgivelser 2014
Udgivelser 2015
Udgivelser 2016
Udgivelser 2017
Udgivelser 2018
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark c/o Kontorhjælpen v/Gitte Underbjerg ● NP Danmarksvej 79 ● 8732. ● Hovedgård ● Tlf. 51 24 02 11● CVR nummer 25145615